Kliimamuutustega kohanemine põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste jaoks


Kliimamuutustega kohanemine tähendab kliimamuutuste kahjulike mõjude ennetamist ja asjakohaste meetmete võtmist, et vältida või minimeerida kahju, mida need võivad põhjustada, või võimalike tekkivate võimaluste ärakasutamist. On tõestatud, et hästi kavandatud varajane kohanemismeede säästab hiljem raha ja elusid. Kliimamuutustega seotud riskide ja võimaluste tuvastamine, usaldusväärsed andmed stimuleerivad kliimaga kohanemise strateegiate väljatöötamist, territooriumide haldamist, projekteerimist ja objektide haldamist. Kliimamuutustega kohanemise strateegiad aitavad kaasa majanduse jätkusuutlikkusele ja paindlikkusele, võimaldades elanikele, ettevõtetele, riigi- ja kohalikele asutustele juhtimissoovituste väljatöötamist, koos edasiste tehniliste otsuste ja teostatud projektidega.

Kohanemismeetmed nõuavad teadusuuringuid, analüüsi, soovituste, kontseptsioonide ja kavade väljatöötamist ning võivad näiteks hõlmata järgmist:

  • nappide veevarude tõhusam kasutamine
  • ehitusseadustike kohandamine tulevaste kliimatingimuste ja äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes
  • üleujutuste ennetusrajatiste ehitamine ja tammide taseme tõstmine.
  • põuakindlate põllukultuuride arendamine ja kasutuselevõtttormide ja tulekahjude suhtes vähem tundlike puuliikide ja metsandustavade valimine.
  • bioloogilise mitmekesisuse planeerimine, maakoridoride rajamine, et aidata liikide rändele kaasa.
  • teabepoliitika ja avalike haridusprogrammide väljatöötamine
  • linnade ja maapiirkondade parandamine, et tulla toime uute kliimatingimuste tagajärgedest tulenevate sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega.
  • muud kohandatud lahendused konkreetsete probleemide lahendamiseks.