Ettevõtte jätkusuutlikkus


Meie tugevus seisneb jätkusuutlikkuses, pidevas täiustamises, arukates ja lahjades äriprotsessides. Oleme muutunud peaaegu paberivabaks ettevõtteks, kasutades Eesti hästi arenenud e-keskkonda, filosoofiat ja traditsioone. Nii hoolitseme oma madala süsinikujalajälje ja saastatuse eest. Oleme loonud ja kasutame täiesti uut lähenemist, et viia ellu uus lean-taseme tegevus. Kasutame laialdaselt kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, et võimaldada peaaegu piirideta globaalset koostööd mitmete üle maailma asuvate ekspertidega. Kaasates maailma parimad pead ja talendid ühe suure meeskonnana või lihtsalt suure perena asjade tegemise protsessidesse, koondades meie ühise aja, jõupingutused ja kulud tõeliselt peamistele tähelepanu vajavatele punktidele, vabalt, ilma tuhandete kilomeetrite pikkuse ümberpaigutamiseta, ilma igapäevase keskkonnamõjuta, mis tuleneb hommikuti kontorisse sõitvatest arvukatest autodest, ilma hoonete kütmise ja konditsioneerimise ning hooldamiseta, oleme saanud võime lahendada probleeme täiesti uue tõhususega, vältides kahju planeedile. See lähenemisviis tegi kättesaadavaks ka meie rahvusvahelise kohaloleku ja tõi meile konkurentsieelise, võimaldades meil olla enamikule meie klientidele lähemal, hoides meie pakkumisi mõistlikena. Me arvame, et harjumused ja igapäevaselt korduvad irratsionaalsed traditsioonid ei ole midagi võrreldes meie homse ühise heaolu ja meie laste õnnega. Me usume, et meie lähenemine ja teiste ettevõtete sarnane kogemus, mis on sama praktika äri jätkusuutlikkuse kohta, jagatakse ja kasutatakse laialdaselt iga päevaga üha enam. Igas projektis, millega me töötame, vähendame sel viisil eelkõige protsessikadu ja kasutuid kulusid.