Biodiversiteettitutkimus ja projektiratkaisut 360°


Biologisen monimuotoisuuden soveltavasta tutkimuksesta on historiallisesti muodostunut liiketoimintamme merkittävin toiminta-alue ja ala, jolla on saavutettu ja jatketaan tällä hetkellä merkittävimpiä saavutuksia. Tehtävämme on antaa oikeita tietoon perustuvia vastauksia monimutkaisimpiin kysymyksiin, joita asiakkaamme kohtaavat eläviin organismeihin ja niiden yhteisöihin liittyvässä toiminnassaan.

Menestyksemme perustuu strategiaan, jonka mukaan keskitämme päähuomion ja ponnistelut tutkimus- ja projektiratkaisuihin (RPS, Research and Project Solutions), räätälöityjen ja asiakkaiden tarpeisiin täsmällisesti vastaavien sovellettujen ratkaisujen toimittamiseen sekä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen uusimmille, innovatiivisimmille, keskeisimmille ja elinvoimaisimmille inhimillisen toiminnan aloille, joita ovat nykyään terveys, biotalous, infrastruktuuri ja ympäristönsuojelu.

Syvällinen tietämys ekosysteemeistä eri mittakaavoissa, aina mikrobiperäisistä, kuten maaperän tai kasvien mikrobiomista, suuriin maa-alueiden biotoppeihin, luo uusia mahdollisuuksia, jotka ylittävät kaikki odotukset. Tämä strategia on tuonut meille ainutlaatuisen joukon asiantuntemusta ja lähestymistapoja, joiden avulla voimme saada aikaan tuloksia, joita monet muut yritykset eivät yleensä pysty saavuttamaan, mahdollisimman kevyellä ja innovatiivisella tavalla, aluksi kehittämällä omaa sovellettua tietämystä ja teknologiaa oman tiimimme ja erinomaisen kansainvälisen asiantuntija- ja kumppaniverkoston avulla