Biologisen monimuotoisuuden tutkimus kestävää rakentamista ja kaupunkisuunnittelua varten


Ekosysteemien suunnittelu ja menetelmät rakennusten, infrastruktuurin ja maisemakohteiden integroimiseksi korkean biologisen monimuotoisuuden vyöhykkeille, joilla on erittäin vähän vahinkoja ja joiden toiminta palautuu nopeasti. Palvelumme tarkoituksena on tarjota neuvoja ja korkeatasoista tieteellistä tukea arkkitehdeille, rakennusinsinööreille, paikallisviranomaisille ja kiinteistöjen omistajille, jotka ovat tekemisissä luontoon integroitujen rakennus-, infrastruktuuri- ja maisemointihankkeiden kanssa.

Tarjoamme tukea rakennustyömaille, viheralueille ja vesikohteille idean ja konseptin vaiheista toteutukseen asti ja ratkaisemme myös mahdolliset jälkikäteen ilmenevät ongelmat, joita tällaiset erityiset olemassa olevat kohteet vaativat. Huomion kohteena on myös vahingoittuneiden ekosysteemien kunnostaminen tai uudelleen suunnittelu.

Kohteet, joihin kuuluu luonnonkohteita, joilla on suuri biologinen monimuotoisuus, puita ja rikkaita ekosysteemejä, ovat yleensä kalliimpia. Ne ovat arvokkaita ennen kaikkea virkistysmahdollisuuksiensa houkuttelevuuden ja visuaalisten hyötyjen vuoksi, jotka parantavat sinne rakennettavien kiinteistöjen käyttölaatua.

Suurin osa ihmisistä rakastaa metsiä, puistoja ja muita viheralueita, koska ne ovat kaikkien ekosysteemien tavoin neitseellisiä, ja he ovat iloisia nähdessään niitä ja asettuessaan niiden naapuriksi tulevaisuudessa. Mutta sivilisaatio ja ihmisten kasvavat tarpeet sanelevat meille, että meidän on saatava olosuhteet ja vaaditut vähimmäispalvelut ihmisille olisi joka tapauksessa saatava, jotta normaali elämänlaatu säilyisi. Ja se johtaa ekosysteemien painostamiseen, kun ihmisen aiheuttama tekijä voittaa. Tällä hetkellä ei siis ole olemassa yhtään ekosysteemiä ilman ihmisen toiminnan vaikutusta, vaikutusta tai hallintaa.

Se osoittaa, että ainoa tapa saada samaan aikaan tarvittava mukavuus ja korvaamattomat vaikutukset elävän luonnon kanssa naapureina olemiseen on ympäristön tietoinen hallinta, jossa ymmärretään selkeästi menetelmät ja välineet ihmisen infrastruktuurin ja arkkitehtonisten kohteiden integroimiseksi olemassa olevaan ekosysteemiin ja minimoidaan elpymisen odotusaika. Se on ainoa tapa tehdä se mahdollisimman vähin vaurioin ja rasituksin, ja ainoa tapa saada hyvä, luontoon integroitu (orgaaninen) arkkitehtoninen hanke kehitettyä, toteutettua, rakennettua ja lopulta kiinteistö myytyä ja otettu omistajan ongelmattomaan hyödyntämiseen.

Tämän vaikutuksen aikaansaamiseksi on välttämätöntä tuntea ja ottaa järjestelmällisesti huomioon kolme asiaa kerralla:

  • olemassa oleva luonnollinen tausta ja ekosysteemisidokset;
  • käytettävissä olevat ja soveltuvat arkkitehtuurimenetelmät ja rakennustekniikat;
  • ihmisten käyttäytyminen;
  • ilmastonmuutokseen sopeutumisen ennakointi

Sen tulisi perustua ekosysteemilähestymistapaan (Malawin periaatteet), HACCP:hen, geobotaaniseen tietämykseen, vahvaan ympäristötutkimustaustaan ja kokemukseen käytännön metsänsuojelusta/luontoa integroivasta kehittämisestä erilaisissa olosuhteissa sekä vahvaan yhteyteen hankkeen tavoitteeseen, jotta asiakas saisi parhaan mahdollisen tuloksen.

Ota yhteyttä tiimiimme saadaksesi lisätietoja  info@greenclinicglobal.net +372 602 25 88