CSR


GCLS ymmärtää, että on tärkeää ratkaista maailmanlaajuiset haasteet, mukaan lukien ilmastonmuutos ja maailmanlaajuisen yhteiskunnan kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, reaaliaikaisesti ja viivytyksettä.

GCLS:n tärkein lähestymistapa myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi on hyödyllisten yhteisöjen luominen ja tukeminen sekä ammatillisen yhteistyön mahdollistaminen maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi kehittämällä uutta teknologiaa ja parhaita menestyksekkäitä käytäntöjä. Teemme tämän yhdistämällä ihmiset, jotka tietävät ja tekevät yhdessä.

Pyrimme parantamaan tilannetta kaikissa maissa, joissa yrityksemme harjoittaa liiketoimintaa, ja päätimme keskittää ponnistelut useisiin tärkeimpiin kriittisiin kohtiin, joissa avullamme ja asiantuntemuksellamme voi olla suurin merkitys myönteisten muutosten saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Siksi yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkamme tavoitteena on kestävyys kriittisimmissä kohdissa, joihin kiinnitämme huomiota:

  • Terveys, pitkäikäisyys ja elämänlaatu;
  • kulttuuri, koulutus ja taide sekä niihin liittyvät ihmisoikeudet;
  • infrastruktuurin turvallisuus ja nollakuolleisuus;
  • Internetin käyttömahdollisuuksia koskeva ihmisoikeus;
  • liikenne ja ympäristö;
  • Energia ja ihmisen oikeus saada energiaa;
  • Infrastruktuuri, kaupunkisuunnittelu ja ihmisten elinympäristön parantaminen;
  • Bioteknologia ja biotalous;
  • kasvien terveydenhoito ja kasvinsuojelu;
  • Kestävät kaupungit;

Muutosten mahdollistamiseksi toimimme talouden ja yhteiskuntaelämän elinvoimaisimmissa pisteissä mahdollistamalla ihmisten yhteistyön ja yhteisen toiminnan kriittisimmissä kysymyksissä. Teemme sen hyödyntämällä välineitä, jotka kiihdyttävät markkinoita ja yhdistävät ihmisiä yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja hankkeiden ympärille kansainvälisillä verkostoitumistapahtumilla (EVIM.gnerdix.com) ja voittoa tavoittelemattomalla toiminnallamme, joka on suunnattu nuorisolle, oppilaitoksille, kulttuuri- ja taideyhteisöille (EVIM Youth Program, EVIM Art Project ja WAVE-hankkeen tukeminen)

Tämänhetkinen tärkein saavutuksemme on kestävän talouden, kestävän liikenteen, kestävän energian ja inhimillisen infrastruktuurin kolmen tärkeimmän ja aktiivisimman osatekijän yhdistäminen toisiinsa ja vanhojen teknologioiden ja lähestymistapojen korvaaminen: EVIM.gnerdix.com