Missio, visio ja arvot


GCLS:n (GreenClinic LifeScience) tehtävänä on huolehtia ihmisten ja ympäristön terveydestä, ihmiselämän kestosta ja laadusta sekä säästää luontoa elinympäristönä nykyisille ja tuleville sukupolville, jotka edelleen syövät ruokaa, juovat vettä ja hengittävät ilmaa kuten ennenkin.

Lähestymistapamme myönteisen vaikutuksen luomiseksi ihmisyhteisöön on ihmisten terveyteen ja ympäristöterveyteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten havaitseminen ja pitkäaikainen korjaaminen, jotka tulevat jokapäiväiseen elämään teknisesti muutetusta ympäristöstä, joka vaikuttaa ilmastoon ja kaikkiin toiminnan osa-alueisiin.

Käsittelemällä ekosysteemirikkomuksia ja kouluttamalla ihmisiä, joilla on tietoa ja motivaatioita järkevään käyttäytymiseen, pyrimme edelleen ekosysteemien vakauttamiseen, kemiallisten ja teknologisten vaikutusten vähentämiseen ihmisyhteiskunnassa ja luonnonmaisemissa, kaupunkitilojen ja luonnonalueiden kunnostamiseen käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia rationaalisen nykyaikaisuuden keinoja sekä tällaisten välineiden suunnittelussa, kehittämisessä ja luomisessa, toimittamisessa ja jakelussa

Me uskomme, me välitämme, me säästämme ja se avaa meille mahdollisuuksia uusiin jännittäviin saavutuksiin.

Visiossa on kyse tulevaisuudesta, joka on muodostettu panoksemme vaikutuksesta, joka on tehty juuri tänään.

Maailman, jossa elämme, tulevaisuus riippuu sen asukkaiden kohtuullisista yhteisistä positiivisista ponnisteluista, joilla pyritään saavuttamaan myönteiset tavoitteet.

Yrityksemme tulevaisuus on johtava markkina-asema, kun kehitämme ja tarjoamme erinomaisia ja tehokkaita ratkaisuja kaikilla osaamisalueillamme, joilla pyritään parantamaan terveyttä, pidentämään ihmisten elämän kestoa ja laatua, laajentamaan mahdollisuuksia terveelliseen elämään poistamalla haitallisia tekijöitä ja tukemalla biologista monimuotoisuutta, elävän luonnon selviytymistä ja pitkäikäisyyttä maatalousalueilla, teollisuusalueilla, suurilla luonnonalueilla ja asutuilla alueilla.