Fytopatologinen ”rikostutkimus” maataloudessa: Tarkkuudella tietää, mikä tappaa viljelykasvit.


Toistuvia laajamittaisia satotappioita tapahtuu päivittäin. Niitä pidetään usein tietyn pellon tai jopa maantieteellisen alueen kasvuolosuhteiden luonnollisina tuottavuusrajoina. Yleensä tämä on asia, johon voitaisiin puuttua ja joka voitaisiin välttää, jos todellinen syy tiedettäisiin eikä sitä arvailtaisi.

Teemme tutkimuksia pelloilla kasvustoon vaikuttavien tekijöiden ja olosuhteiden tunnistamiseksi. Määrittelemme, mikä tappoi kasvit tai mikä tappoi kasvit vuosikymmeniä, käyttämällä asiantuntijoiden kuratoitua tekoälyä, joka käsittelee maaperästä ja kasveista saatua mikrobiomia koskevaa suurta dataa sekä satelliiteista ja agronomeilta saatua tietoa. Näin tiedämme tarkalleen, mitä tehdä ja miten ongelmaan puututaan kevyesti, ja säästämme viljelijän kohtuuttomilta kustannuksilta.

Ekosysteemilähtöinen lähestymistapamme kenttädatan analysointiin sekä syvällinen tietämys luonnollisista riippuvuussuhteista viljely-ympäristössä auttavat meitä tuottamaan selkeitä ja todella erinomaisia tuloksia.

 

Katso lisää

Maailmanlaajuinen ekosysteemifytopatologiapalvelu maatalousyrityksille, metsätaloudelle ja maisemanhoitoalalle.

tai tee kysely suoraan

my@greenclinicglobal.com