Uusiutuva maatalous


Uusiutuva maatalous

Uusiutuva maatalous, joka perustuu pääasiassa orgaanisen aineksen lisäämiseen maaperässä, parantaa maaperän laatua. Tämä auttaa myös parantamaan maaperän eliöstön rikkautta ja hyvinvointia, mutta parantaa myös biologista monimuotoisuutta sekä maan pinnan ylä- että alapuolella, mikä lisää sekä vedenpidätyskykyä että hiilen sitomista syvemmällä.

Perinteinen maatalous

Perinteinen maatalous voidaan määritellä perinteiseksi maatalouden muodoksi, jossa käytetään laajalti kotoperäistä asiantuntemusta, perinteisiä laitteita, luonnonvaroja, orgaanisia lannoitteita ja viljelijöiden kulttuurisia uskomuksia.

Miksi uusiutuva maatalous?

Maan hedelmällisen maaperän ja elinympäristöjen ehtyminen sekä alkuperäisten siementen ja tietämyksen katoaminen ovat tappava vaara tulevalle olemassaolollemme. 

Maaperätieteiden mukaan 50 vuoden kuluessa maaperän nykyisellä rappeutumisvauhdilla emme ainoastaan koe merkittävää haittaa kansanterveydelle, koska ravinteiden ja välttämättömien hivenaineiden määrä on vähentynyt, vaan meillä ei käytännössä ole enää riittävästi viljelykelpoista pintamaata ruokitaksemme itsemme.

Tässä uusiutuva maatalous voi auttaa. 

Uusiutuvan maatalouden edut:

  • Isen sijaan, että maaperä huonontuisi, uudistuva maatalous edistää tervettä maaperää, joka kykenee tuottamaan korkealaatuista, ravinteikasta ruokaa ja samalla jatkuvasti parantamaan ja lopulta edistämään kestäviä maatiloja sekä terveitä väestöjä ja talouksia. 
  • Uusiutuvan maatalouden salaisuus on, että käyttämällä maaperää ja ekosysteemiä ennallistavia ja elvyttäviä innovaatioita se ei ainoastaan ”vahingoita” maaperää, vaan myös parantaa sitä.
  • Tutkimusten mukaan Claire LaCanne ja tohtori Jonathan Lundgren totesivat, että regeneratiivinen maatalous tuotti 78 prosenttia enemmän voittoa kuin perinteiset järjestelmät. Samoin General Millsin mukaan regeneratiivinen maatalous lisää viljelijöiden taloudellista kestävyyttä. Heidän mukaansa uusiutuva maatalous vähentää kemiallisten tuotantopanosten tarvetta.

Uusiutuvan maatalouden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan: 

  • Ilmastonmuutoksen kääntäminen – Useiden raporttien mukaan voimme kääntää ilmastonmuutoksen kasvattamalla maaperän hiilivarastoja. 
  • Luoda kuivuutta kestävää maaperää -Regeneratiivinen luomuviljely auttaa rakentamaan maaperän orgaanista ainesta. 
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen – Luonnon monimuotoisuus on ratkaisevan tärkeää elintarviketurvan ja maataloustuotannon kannalta. 
  • Sadon parantaminen.
  • Elvyttää paikallistaloutta – Perheviljely tarjoaa mahdollisuuden edistää paikallistaloutta. 
  • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä -Teollinen elintarvikejärjestelmä aiheuttaa 44-57 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.