Біологічна родючість ґрунтів


Що таке біологічна родючість ґрунту?

Біологічна родючість — це здатність ґрунтів забезпечувати необхідні елементи (переважно азот, фосфор і калій) для росту рослин завдяки дії живих організмів (тварин, комах, грибів, паразитів), які мають складні взаємозв’язки один з одним і живляться рослинними чи тваринними рештками. Усі ці організми сприяють деградації органічних речовин, що призводить до виділення поживних речовин, необхідних рослинам.

Біологічна родючість формується завдяки діяльності ґрунтових організмів, які покращують ріст рослин. Вважається, що біологічний стан ґрунтів може забезпечити раннє попередження про деградацію земель, а тому дасть нам змогу застосовувати більш стійкі практики землеустрою.

Основні принципи біологічної родючості ґрунтів:

Ґрунтові організми найбільш різноманітні в поверхневих шарах ґрунту.

Ґрунтова органічна речовина необхідна для кругообігу поживних речовин та агрегації ґрунтів.

Максимальне біологічне різноманіття ґрунтів залежить від різноманітності органічних речовин та середовищ існування.

Бактерії, що фіксують азот, утворюють специфічні асоціації з бобовими рослинами за певних умов.

Азот виділяється при руйнуванні органічної речовини або в ґрунт, або в ґрунтову мікробну біомасу.

Арбускулярні мікоризні гриби можуть збільшити надходження фосфатів у рослини на ґрунтах, що не мають дефіциту фосфору.

Поліпшення ґрунту може змінити фізичне та хімічне середовище ґрунтових організмів.

Деякі практики сівозміни та обробітку ґрунту знижують придатність ґрунту для рослинних збудників.

Виробничі системи, засновані на біологічній родючості ґрунтів, можуть бути більш вигідними.

Біологічні процеси ґрунтів розвиваються повільно, і необхідний час буде відрізнятися для різних ґрунтів, навколишнього середовища та методів землеустрою.

Вплив біологічної родючості ґрунту на рослини

Здатність ґрунтів забезпечувати необхідні елементи (головним чином азот, фосфор і калій) для росту рослин завдяки дії живих організмів (тварин, комах, грибів, паразитів), які мають складні взаємозв’язки один з одним і живляться рослинними чи тваринними рештками.

Біологічна родючість сприяє доступності води завдяки утворенню мікропор, які затримують воду в ґрунті. Прикладом організмів цієї біологічної активності є дощові черв’яки, наявність яких є біо показником родючості ґрунту. Вони також сприяють стабільності структури ґрунту та сприяють доступу води та поживних речовин для рослин.

Крім того, родючість ґрунтів сприяє захисту рослин: дійсно, родючий ґрунт, це ґрунт, який має важливе різноманіття живих організмів, що може допомогти в біологічному контролі сільськогосподарської екосистеми.

Розкриття біологічної родючості ґрунту є важливим аспектом коригування технологій вирощування. Це допоможе покращити результати та уникнути втрат при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Звяжіться з нами, щоб дізнатись більше info@greenclinicglobal.net

Телефонуйте: +380443606770   абo +380954692204