Badania nad bioróżnorodnością i rozwiązania projektowe 360°


Badania stosowane w zakresie bioróżnorodności stały się historycznie najbardziej definitywnym obszarem działalności naszej firmy i dziedziną, w której dokonano i kontynuuje się najważniejsze osiągnięcia. Naszą misją jest dostarczanie poprawnych, opartych na danych odpowiedzi na najbardziej złożone pytania, z jakimi spotykają się nasi klienci w swojej działalności związanej z żywymi organizmami i ich społecznościami.

Nasz sukces polega na strategii koncentrowania głównej uwagi i wysiłków na RPS (research and project solutions) dostarczaniu rozwiązań „szytych na miarę”, dokładnie odpowiadających potrzebom klientów, na dostarczaniu innowacyjnych produktów i usług do najbardziej nowych, innowacyjnych, istotnych i żywych obszarów działalności ludzkiej występujących obecnie jako zdrowie, biogospodarka, infrastruktura i ochrona środowiska.

Dzięki dogłębnej znajomości ekosystemów w różnych skalach, od mikrobiomu, jak gleba czy mikrobiom roślin, do dużych biotopów lądowych, tworzymy nowe możliwości wykraczające poza oczekiwania. Strategia ta przyniosła nam unikalny zestaw ekspertyz i podejść, pozwalający na osiąganie rezultatów zwykle niedostępnych dla wielu innych firm, w najbardziej oszczędny i innowacyjny sposób, początkowo poprzez rozwój własnej wiedzy i technologii, z własnym zespołem i doskonałą międzynarodową siecią ekspertów i partnerów.