Adaptacja do zmian klimatu dla rolnictwa, miast i gmin


Adaptacja do zmian klimatycznych oznacza przewidywanie niekorzystnych skutków zmian klimatycznych i podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania lub minimalizowania szkód, które mogą one powodować, lub wykorzystywanie możliwości, które mogą się pojawić. Wykazano, że dobrze zaplanowane, wczesne działania adaptacyjne pozwalają zaoszczędzić pieniądze i życie w późniejszym okresie. Identyfikacja zagrożeń i szans związanych ze zmianami klimatu, wiarygodne dane stymulują rozwój strategii adaptacji do zmian klimatu, zarządzanie terenami, projektowanie i zarządzanie obiektami. Strategie adaptacji do zmian klimatu przyczyniają się do trwałości i elastyczności gospodarek, umożliwiając opracowanie zaleceń dotyczących zarządzania dla mieszkańców, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, przy czym realizowane są kolejne decyzje inżynierskie i projekty.

Działania adaptacyjne wymagają badań, analiz, opracowania zaleceń, koncepcji i planów i przykładowo mogą obejmować:

  • bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów wodnych
  • dostosowanie przepisów budowlanych do przyszłych warunków klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • budowa struktur zapobiegających powodziom i podnoszenie poziomu wałów przeciwpowodziowych
  • opracowanie i wprowadzenie upraw odpornych na suszę wybór gatunków drzew i praktyk leśnych mniej podatnych na burze i pożary
  • planowanie różnorodności biologicznej, wyznaczanie korytarzy lądowych w celu ułatwienia migracji gatunków
  • rozwój polityki informacyjnej i programów edukacji publicznej poprawa miast i obszarów wiejskich w celu sprostania wyzwaniom społecznym i gospodarczym wynikającym z konsekwencji nowych warunków klimatycznych
  • inne rozwiązania dostosowane do potrzeb, mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów