CSR


Międzynarodowy, inteligentny, radosny, stale rozwijający się i po prostu wspaniały zespół pracuje razem w jednym wielkim wspólnym środowisku współpracy, gdziekolwiek się znajduje. Będąc zorientowanym na wynik i zasilanym nowoczesnymi środkami komunikacji, nie będziemy już potrzebowali utrzymywać większości formalności biurowych i nie będziemy już dłużej marnować czasu i zasobów na sposób życia i pracy, który jest wciąż tak powszechny dla wielu firm na całym świecie. Ale wymaga to od wszystkich i każdego z członków zespołu naprawdę więcej samoświadomości, profesjonalizmu i swobody twórczej, niezawodności i zaufania, które w połączeniu z honorowym stosunkiem do czasu i wysiłków każdego z nich przynosi zupełnie nowy poziom wyników pracy zespołowej (EVIM.gnerdix.com) oraz naszej działalności non-profit na rzecz młodzieży, instytucji edukacyjnych, środowisk kulturalnych i artystycznych (EVIM Youth Program, EVIM Art Project i wspieranie projektu WAVE).

Naszym obecnym najważniejszym osiągnięciem jest połączenie trzech najważniejszych i najbardziej aktywnych komponentów zrównoważonej gospodarki, zrównoważonego transportu, zrównoważonej energii i infrastruktury ludzkiej razem, zastępując stare technologie i podejścia, więcej: EVIM.gnerdix.com