Globalny serwis fitopatologii ekosystemowej dla agrobiznesu, leśnictwa i architektury krajobrazu


Pomagamy ratować rośliny i uprawy na całym świecie dzięki badaniom fitopatologicznym prowadzonym na zlecenie, dzięki wynikom badań na miejscu udokumentowanym w protokołach, dzięki opracowaniu opinii doradczych zawierających jasne zalecenia i plany działania. Rośliny uprawne mają wyższe plony i jakość. Rośliny, lasy i tereny zielone stają się zdrowsze i żyją dłużej. Przy znacznie mniejszym obciążeniu dla bioróżnorodności i klimatu. Tworząc więcej korzyści dla lokalnych społeczności.

Pomoc świadczona jest przez naszych ekspertów, którzy prowadzą badania i opracowują zalecenia mające na celu normalizację i poprawę poziomu witalności roślin poprzez przywrócenie funkcji organizmu roślinnego i niezbędnych powiązań ekosystemowych przy zastosowaniu najbardziej oszczędnych i skutecznych metod. Usługi świadczone są na całym świecie, z wyjątkiem kilku obszarów geograficznych, do których unikamy podróży lub na które nakładamy embargo.

Naszą unikalną wartość tworzy podejście ekosystemowej fitopatologii (lub ekosystemowej patologii roślin), która jest opartym na zrównoważonym rozwoju kierunkiem w praktyce badania, zapobiegania i rozwiązywania problemów zdrowotnych roślin, który nasz ośrodek badawczy zainicjował i rozwija od lat jako własną szkołę naukowo-praktyczną. Opiera się ona na analizie obiektywnych danych dotyczących warunków uprawy, oddziaływań zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym deficytów, fitopatogenów lub czynników szkodliwych o genezie naturalnej lub antropotechnicznej.

Jako doświadczeni eksperci w dziedzinie fitopatologii ekosystemów, pomagamy dużym agrobiznesom i rolnikom, leśnikom, architektom, architektom krajobrazu, urbanistom, gminom, sektorowi korporacyjnemu, centrom ogrodniczym, arborystom, usługom pielęgnacji ogrodów, rezerwatom przyrody i właścicielom obiektów mieszkalnych przywrócić i utrzymać dobry stan zdrowia upraw, ogrodów, roślin energetycznych, roślin ozdobnych, parkowych i leśnych, egzotycznych i wewnętrznych przy mniejszym wysiłku i kosztach.

Proszę rozważyć nas dla każdego z Państwa międzynarodowych projektów. Przekaż nam informacje dotyczące problemu, który wymaga rozwiązania, a zawsze z przyjemnością odpowiemy z ofertą, jak możemy być pomocni w najlepszy możliwy sposób.