GreenClinic LifeScience stał się częścią GNerdiX OÜ


Ważna aktualizacja: GreenClinic LifeScience Global OÜ został zreformowany i teraz staje się GNerdiX OÜ po rebrandingu. Nowa nazwa lepiej odzwierciedla obecny zakres, ducha i cele firmy. Marka GreenClinic LifeScience jest teraz używana dla Centrum Kompetencji Fitopatologii Ekosystemu, dawniej kluczowej części GreenClinic LifeScience, obecnie jednostki strukturalnej GNerdiX odpowiedzialnej za globalne działania firmy w zakresie patologii roślin.

GreenClinic LifeScience jako część GNerdiX OÜ świadczy obecnie usługi niezależnego, opartego na nauce wsparcia technologicznego dla rolnictwa, leśnictwa, miejskich terenów zielonych, analizy mikrobiomu i działalności badawczej firmy w zakresie bioróżnorodności.