Fitopatologiczna „kryminalistyka” dla rolnictwa: Precyzyjna wiedza o tym, co zabija rośliny uprawne


Powtarzające się straty w uprawach na dużą skalę zdarzają się codziennie. Często uważa się je za naturalne ograniczenia produktywności wynikające z warunków uprawy na danym polu lub nawet w danym regionie geograficznym. Zazwyczaj jest to coś, z czym można sobie poradzić i czego można uniknąć, jeśli zna się prawdziwą przyczynę, a nie się jej domyśla.

Wykonujemy badania w celu identyfikacji czynników i okoliczności wpływających na uprawy na polach. Definiujemy, co zabiło rośliny lub co zabijało rośliny przez dziesięciolecia, wykorzystując eksperckie, kuratorskie przetwarzanie AI mikrobiomu big data z gleby, roślin, a także informacji z satelitów i agronomów wypełnionych statystykami. Pozwala to dokładnie wiedzieć, co i jak należy zrobić i jak rozwiązać problem w sposób szczupły, oszczędzając plantatorowi nadmiernych kosztów.

Nasze ekosystemowe podejście do analizy danych polowych, jak również głęboka wiedza o naturalnych zależnościach w środowisku uprawy pomaga nam dostarczać jasne i naprawdę doskonałe wyniki.

Zobacz więcej o

Globalne usługi fitopatologii ekosystemowej dla agrobiznesu, leśnictwa i architektury krajobrazu

lub napisz nam bezpośrednio

my@greenclinicglobal.com