Rolnictwo regeneracyjne


Rolnictwo regeneracyjne

Rolnictwo regeneracyjne, głównie poprzez działania podnoszące zawartość materii organicznej w glebie, podnosi jej jakość. Przyczynia się to również do poprawy bogactwa i dobrostanu fauny i flory glebowej, ale także do poprawy bioróżnorodności zarówno nad, jak i pod powierzchnią gleby, zwiększając w ten sposób zarówno zdolność zatrzymywania wody, jak i sekwestracji węgla na głębszych poziomach.

Rolnictwo tradycyjne

Rolnictwo tradycyjne można zdefiniować jako tradycyjną formę rolnictwa obejmującą szerokie wykorzystanie rodzimej wiedzy, tradycyjnego sprzętu, zasobów naturalnych, nawozów organicznych oraz wierzeń kulturowych rolników.

Dlaczego rolnictwo regeneracyjne?

Wyczerpywanie się żyznej gleby i siedlisk ziemi, wraz z utratą rdzennych nasion i wiedzy, stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej przyszłej egzystencji. 

Według nauki o glebie, w ciągu 50 lat nie tylko doświadczymy znacznych szkód dla zdrowia publicznego z powodu jakościowo uszczuplonego źródła żywności, charakteryzującego się zmniejszoną ilością składników odżywczych i brakiem niezbędnych minerałów śladowych przy obecnym tempie degradacji gleby, ale praktycznie nie będziemy już mieli wystarczającej ilości gleby uprawnej, aby się wyżywić.

Tu właśnie może pomóc Rolnictwo Regeneracyjne. 

Zalety pójścia z Rolnictwem Regeneracyjnym:

  • Zamiast degradować ziemię, rolnictwo regeneracyjne przyczynia się do powstania zdrowej gleby, zdolnej do produkcji wysokiej jakości, bogatej w składniki odżywcze żywności, jednocześnie stale wzmacniając i ostatecznie przyczyniając się do powstania zrównoważonych gospodarstw rolnych oraz zdrowych populacji i gospodarek. 
  • Sekretem rolnictwa regeneracyjnego jest to, że wykorzystując innowacje przywracające i rewitalizujące glebę i ekosystem, nie tylko „nie szkodzi” ziemi, ale wręcz ją wzmacnia.
  • Według badań Claire LaCanne i dr Jonathana Lundgrena, rolnictwo regeneracyjne przyniosło 78% wyższe zyski niż systemy konwencjonalne. Podobnie, według General Mills, Rolnictwo Regeneracyjne buduje odporność ekonomiczną rolników. Stwierdzono, że Rolnictwo Regeneracyjne zmniejsza potrzebę stosowania środków chemicznych. 

Wpływ Rolnictwa Regeneracyjnego na środowisko i społeczeństwo: 

  • Odwrócić zmiany klimatyczne -Według różnych raportów możemy odwrócić zmiany klimatyczne poprzez zwiększenie zasobów węgla w glebie. 
  • Tworzenie gleby odpornej na suszę -Regeneracyjne rolnictwo organiczne pomaga w budowaniu materii organicznej gleby. 
  • Pielęgnowanie różnorodności biologicznej -Różnorodność biologiczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego i produkcji rolnej. 
  • Zwiększanie plonów.
  • Ożywienie lokalnych gospodarek – Rolnictwo rodzinne daje możliwość pobudzenia lokalnej gospodarki. 
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Przemysłowy system żywnościowy jest odpowiedzialny za 44-57% emisji dwutlenku węgla.