Naukowe wsparcie podejmowania decyzji technologicznych w rolnictwie


Podejmowanie decyzji w oparciu o dane i wiedzę jest podstawą sukcesu każdej branży. Rzeczywistość dynamicznego i konkurencyjnego środowiska rynkowego wymaga od kierownictwa i zespołów technologicznych ciągłej innowacyjności i wysokiej koncentracji na ciągłym doskonaleniu wszystkich aspektów ich działalności i produktów, potrzeb klientów i wartości dostarczanej klientom, aby spełnić ich oczekiwania, przy jednoczesnym podnoszeniu wydajności i racjonalizacji wykorzystania zasobów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy biznes lub profesjonalista jest wspierany przez silne i elastyczne usługi wsparcia decyzji oparte na nauce.

GCLS jako firma badawcza jest doświadczonym i wiarygodnym dostawcą tego ważnego elementu sukcesu produkcyjnego i rynkowego. Usługa świadczona jest w formie badań na zlecenie, a produkty badawcze dopasowane do zapotrzebowania na wiarygodne, wysokiej jakości dane i eksperckie wsparcie ich wykorzystania, podejmowania i realizacji decyzji. Zakres ekspertyzy oparty jest na naszej silnej nauce o danych, szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy na temat bioróżnorodności i ekosystemów na poziomie molekularnym, mikro i makro, jak również na zrozumieniu interakcji człowiek-środowisko-infrastruktura, obejmuje biogospodarkę i rolnictwo, medycynę, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo, zrównoważoną infrastrukturę i odnawialne źródła energii.

Zapewniamy wsparcie decyzyjne dla każdej z tych branż z taką samą jakością, integracją i głębokim zrozumieniem rzeczywistości, zysków i wyzwań firm klienckich, które obsługujemy. W GCLS robimy to w najbardziej kompleksowy i holistyczny sposób, stając się ważnym elementem wartości biznesowej naszych klientów od pierwszego dnia współpracy poprzez łączenie tego, co złożone i zwykłe.